Certifikace – DIN 6701-A4

 

TYPY ZKOUŠEK

blue glass flasks
  • pevnostní testy lepidel a tmelů, dle ISO 527, DIN 53504
  • smykové trhací zkoušky, základ ISO 4587/DIN EN 1465,        DIN 51221
  • pevnost lepeného spoje  dle ISO 4624
  • adhezní test – DVS 1618
  • zkouška sendvičových panelů v odlupu dle EN 2243-3 a v tahu EN 2243-4.
  • zkouška cykly dle DIN 54457, ISO 9142